6.2.2 familiewapen
Wapenschilden waren erfelijk. Dit betekende dat als een ridder stierf, het wapenschild overging op zijn oudste in leven zijnde zoon. De zonen van een ridder droegen het wapenschild van hun vader tijdens zijn leven als een teken van hun erfrechtpositie. Als de ridder stierf, mocht de oudste zoon het teken weghalen en zijn vaders wapenschild overnemen.

Enkele voorbeelden van de tekens van de erfrechtpositie doe de zonen van ridders in de Middeleeuwen aan het wapenschild toevoegden.
graphic

De oudste zoon herkent men aan het tekens links van boven.  Hij draagt dit zolang zijn vader nog leeft.
De tweede zoon herkent men aan de maansikkel.
De derde zoon herkent men aan de vijfpuntige ster.
Het mereltje hoort bij de vierde zoon.
enz.